Cennik - Implanty

Konsulatacja implantologiczna + plan leczenia 250 zł
Znieczulenie 50 zł
Chirurgiczne zaopatrzenie rany szwami od 100 zł
Pogłebienie przedsionka 1500-1700 zł
Wszczepienie implantu 3500-4500 zł
Arch Harmony® - Most na 4 lub 6 implantach (bezzębie)
Leczenie podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy etap wszczepenie implantów oraz przykręcenie pracy tymczasowej na okres 6 miesięcy - od 27000zł. Etap drugi po 6 miesiącach, przykręcenie pracy ostatecznej - od 15000zł.
Ostateczna cena ustalana indywidualnie
Podniesienie dna zatoki (metoda otwarta) 3500-4500 zł
Podniesienie dna zatoki (metoda zamknięta) 2000 zł
Sterowana regeneracja kości od punktu 3500-4500 zł
Przeszczep z podniebienia 600-1000 zł
Tomografia 3D szczęki i żuchwy 300 zł
Tomografia 3D szczęki lub żuchwy 200 zł
Tomografia 3D punktowa 100 zł