Regulamin umawiania wizyt w Dental Avenue

Szanowni Pacjenci, w trosce o jakość i poziom świadczonych usług w placówce stomatologicznej Dental Avenue, obowiązuje następujący regulamin umawiania wizyty.

I. Definicje

1. Pacjent - Osoba fizyczna, która dokonuje rezerwacji terminu wizyty stomatologicznej

2. Dental Avenue - Placówka stomatologiczna, której właścicielem jest Joanna Telichowska-Jakowska, ul. Kolejowa 45/U2, 01-210 Warszawa, NIP: 566 192 08 52, recepcja@dentalavenue.pl

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą stacjonarną w placówce stomatologicznej Dental Avenue przy ul. Kolejowej 45/U2 w Warszawie

4. Rezerwacja Wizyty – usługa oferowana w placówce stomatologicznej polegająca na rezerwacji określonego terminu oraz przedziału czasowego

5. Dzień roboczy - placówka Dental Avenue pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-20:00

6. Opłata rezerwacyjna - opłata pobierana od Pacjenta na poczet wizyty stacjonarnej w Dental Avenue w przypadkach i w wysokości określonych przez Dental Avenue

II. Postanowienia ogólne

1. W celu umówienia Rezerwacji Wizyty w Dental Avenue należy skontaktować się z rejestracją: telefonicznie (+48 22 398 88 88), mailowo (recepcja@dentalavenue.pl), przez formularz na stronie www lub osobiście w placówce.

2. Wszystkie wizyty stomatologiczne będą potwierdzane przez rejestrację telefonicznie lub przez SMS do 3 dni roboczych przed planowaną wizytą.

3. Wizyty niepotwierdzone oraz nieopłacone są odwoływane automatycznie.

4. W przypadku wszystkich wizyt pierwszorazowych, wizyt konsultacyjnych oraz wizyt których czas przekracza 15 minut, w szczególności zabiegi chirurgiczne, protetyczne, endodontyczne oraz higienizacyjne, po potwierdzeniu Rezerwacji Wizyty zostanie wygenerowany link do płatności, którą będzie można wykonać za pośrednictwem platformy Przelewy24. Link zostanie wysłany w wiadomości SMS lub mailowo i będzie aktywny przez 12 godzin w ciągu których należy wykonać płatność. W przypadku nieopłacenia Rezerwacji Wizyty we wskazanym terminie zostanie ona automatycznie anulowana.

5. Opłata rezerwacyjna jest odliczana od opłaty końcowej po odbytej wizycie. W przypadku kiedy opłata rezerwacyjna przewyższa opłatę końcową po odbytej wizycie, zostanie ona zwrócona na wskazany przez Pacjenta nr konta.

6. Wysokość przedpłaty jest generowana w zależności od długości wizyty oraz jej rodzaju:

  • Wizyta pierwszorazowa - 150 zł
  • Wizyta konsultacyjna - 150 zł
  • Wizyta endodontyczna - 150 zł za każdą godzinę rezerwacji
  • Wizyta protetyczna - 150 zł za każdą godzinę rezerwacji
  • Wizyta chirurgiczna - 150 zł za każdą godzinę rezerwacji
  • Wizyta higienizacyjna - 150 zł
  • Wybielanie zębów gabinetowe - 800 zł
  • Wybielanie zębów Prevdent CrWR - 800 zł
  • Zadatek na wykonanie pracy protetycznej - ustalane indywidualnie podczas wizyty konsultacyjnej

7. Płatności za kolejne Rezerwacje Wizyty, które będą odbywały się osobiście mogą zostać uregulowane na miejscu w rejestracji przed wizytą.

8. Pacjent ma prawo do odwołania zakupionej Rezerwacji Wizyty najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed terminem jej wykonania kontaktując się z rejestracją telefonicznie lub mailowo.

9. W przypadku odwołania Rezerwacji wizyty w czasie krótszym niż 1 Dzień roboczy przed jej rozpoczęciem, w przypadku nie stawienia się na wizytę oraz w przypadku spóźnienia się na wizytę dłużej niż 15 minut, kwota za świadczenie nie będzie zwracana.

10. W przypadku odwołania Rezerwacji Wizyty w czasie dłuższym niż 1 Dzień roboczy przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonej płatności przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 7 dni od momentu odwołania Rezerwacji Wizyty. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, w przypadku przelewu zagranicznego.

11. Wizyty odbywają się w przedziałach czasowych, jednak mogą wystąpić opóźnienia.

III. Reklamacje

1. Pacjentowi przysługuje reklamacja w przypadku braku wykonania usługi, w przypadku nienależytego wykonania usługi lub w momencie opóźnienia większego niż 30 minut.

2. W przypadku opóźnienia większego niż 15 minut, Pacjent ma prawo zrezygnować z wizyty bez ponoszenia konsekwencji.

3. Reklamacje należy składać w sposób pisemny na adres: Dental Avenue, ul. Kolejowa 45/U2, 01-210 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres: recepcja@dentalavenue.pl

Zadzwoń +48223988888
Messenger
Instagram